Advokátska kancelária Mgr. Peter Troščák, advokát

Nezávislosť. Mlčanlivosť. Vysoká odborná disponovanosť.


Poskytovanie právnych služieb v oblasti trestného, rodinného, občianskeho, pracovného, ústavného, správneho a obchodného práva, zastupovanie pred orgánmi verejnej moci, súdmi SR, Ústavným súdom SR, Európskym súdom pre ľudské práva so zreteľom na rýchlu a účinnú ochranu práv a záujmov klientov